Xi Jinping ondertekent gratie China

Xi Jinping tekent gratie, bejaarde gevangenen krijgen steun

Xinhua bericht dat Xi Jinping vandaag, 29 augustus zijn handtekening heeft gezet onder de gratie die vier groepen Chinese gevangenen zal vrijlaten in verband met het zeventig jarig jubileum van het einde van de Tweede Japans-Chineese oorlog:

President van Volksrepubliek China Xi Jinping heeft 29 augustus een speciale gratie ondertekend. Zoals aangaande de gratie voor een gedeelte van de gevangenen is besloten tijdens de zestiende bijeenkomst van het twaalfde congres van het Permanente Comité van het Nationaal Volkscongres, zal er aan vier groepen gevangenen, zoals gevangenen die aan de Tweede Chinees-Japanse Oorlog of de bevrijdingsoorlog hebben bijgedragen, gratie worden verleend.

Bijstand voor vrijgelaten bejaarden en jongeren

Na bekendmaking van de gratie vorige week, plaatsten internet gebruikers in China tienduizenden reacties online. Sommige Chinezen spraken hun zorgen uit over het lot van de gevangenen na hun vrijlating. Veel van de vrij te laten gevangenen zijn bejaarden zonder geld, huis of baan en zouden niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen na vrijlating. Volgens Li Shouwei van het Permanente Comité van het Nationaal Volkscongres zullen echter zowel de bejaarden als jongeren na vrijlating waar nodig worden bijgestaan:

Li Shouwei legt uit dat bijvoorbeeld gevangenen van boven de 80 jaar, of van 75 jaar zonder de middelen om zichzelf te zorgen, echt niet enkel simpelweg worden vrijgelaten. Er zullen maatregelen worden getroffen om hen onder te brengen. Vooral de gevangenen zonder werk, zonder wettelijke verzorgers en zonder vast inkomen zullen door de desbetreffende departementen worden ondergebracht. Daarnaast zal er wettelijke bijstand worden verleend, zoals medische bijstand, woon bijstand, etc.

Wat betreft het onderbrengen van minderjarige gevangenen vertelt Li Shouwei dat de gratie voor hen een teken is van China’s corrigerende hulp. Het is echter niet zo dat de jongeren na vrijlating aan hun lot worden overgelaten. Ze zullen nog worden onderwezen en onder supervisie blijven staan en door middel van de gratie juridische educatie krijgen. Er zal een nog beter begrip worden gerealiseerd van het naleven van de wet en grondwet, waardoor ze nog beter kunnen terugkeren in de samenleving en kunnen opgroeien tot het soort gezagsgetrouwe burgers dat de maatschappij nodig heeft.

De gratie wordt vanaf 29 augustus in werking gesteld.


Chinees – Nederlandse vertaling: Jianghu
Bronnen: Xinhua, The Paper

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+

Lees verder