Xi Jinping haalt jeugdherinneringen op in Amerika

Op de eerste dag van zijn staatsbezoek aan Amerika heeft de Chinese president Xi Jinping een toespraak gegeven in Seattle. Het publiek bestond overwegend uit kopstukken uit de zakenwereld, zoals Microsoft-baas Satya Nadella. In zijn toespraak benadrukte Xi Jinping vooral de gemeenschappelijke doelstellingen van China en Amerika, zoals het belang van meer economische samenwerking. Ook zei Xi Jinping samen met Amerika te willen werken tegen internetcriminaliteit, en beloofde hij dat China de koers van de Chinese Yuan niet kunstmatig laag zal houden.

Hij begon zijn speech echter  met een jeugdherinnering, en vertelde dat hij tijdens de culturele revolutie de stad uit werd gestuurd om op het platteland van China te werken en leven. Hierbij sloeg hij een opvallend persoonlijke toon aan, waarbij hij in het Chinees sprak en werd vertaald in het Engels. Een vertaling direct vanuit het Chinees naar het Nederlands:

In de jaren 60 van de vorige eeuw, toen ik nog maar een tiener was, verhuisde ik van Beijing naar Liangjiahe, een klein dorpje in Yanan, Shaanxi om daar als boer te leven. Ik bracht er 7 jaar door. Toendertijd woonde ik samen met de dorpsbewoners in een yaodong (een grotwoning), waar we sliepen op de kang (een verwarmd stenen bed). De dorpsbewoners hadden het vreselijk zwaar, en hadden vaak maandenlang geen vlees te eten. Ik begrijp waar de dorpsbewoners het meest behoefte aan hebben!

Later werd ik partijsecretaris van dit dorp, en leidde ik de dorpsbewoners in de ontwikkeling van de productie. Ik weet wat het gewone volk nodig heeft. Ik keek erg uit naar de dag dat de dorpsbewoners zich tegoed konden doen aan vlees, zelfs regelmatig vlees konden eten. Deze droom was toendertijd echter moeilijk te verwezenlijken.

Deze lente ben ik terug gegaan naar dit kleine dorpje. Liangjiahe heeft asfaltwegen aangelegd, de mensen wonen in stenen huizen en gebruiken het internet. Er zijn basisvoorzieningen voor de ouderen, de dorpsbewoners hebben een ziekteverzekering, de kinderen hebben toegang tot prima onderwijs, en aan vlees is uiteraard geen gebrek meer. Dit heeft me nog dieper doen beseffen dat de Chinese droom de droom van het volk is, en pas kan slagen als die droom wordt verbonden aan het verlangen van het Chinese volk naar een mooi leven.

Xi Jinping legt vervolgens de verbinding tussen het kleine dorpje uit zijn jeugd, en de veranderingen die China de afgelopen decennia heeft doorgemaakt:

De veranderingen in het dorpje Liangjiahe weerspiegelen China’s maatschappelijke vooruitgang sinds de economische hervormingen. In ruim 30 jaar tijd heeft China een sprong gemaakt, en is het de tweede economie ter wereld. Meer dan 1,3 miljard mensen hebben zich ontdaan van materiële schaarste, hebben grotendeels een goede levensstandaard, en genieten meer waardigheid en rechten dan ooit tevoren.

Dit is niet enkel een extreem grote verandering in het leven van het Chinese volk, het is ook een grote stap voorwaarts in de menselijke beschaving, alsmede een bijdrage van China aan het wereldwijde doel van vrede en vooruitgang.

Vervolgens ging Xi Jinping in op de armoede die nog steeds bestaat in China:

Tegelijkertijd beseffen we ons heel goed dat China nog steeds ’s werelds grootste ontwikkelingsland is. Per hoofd van de bevolking staat het bruto binnenlands product van China gelijk aan tweederde van het wereldgemiddelde, en een zevende van dat van Amerika, goed voor ongeveer een 80ste plaats op de wereldranglijst.

Volgens onze eigen maatstaven heeft China nog 70 miljoen arme mensen. Volgens de maatstaven van de wereldbank, heeft China zelfs nog tweehonderd miljoen mensen die onder de armoedegrens leven.

China’s platteland telt 70 miljoen mensen die op uitkeringsniveau leven, en 85 miljoen gehandicapten. De afgelopen twee jaar ben ik naar veel arme gebieden in China afgereisd, en heb ik veel arme gezinnen bezocht. De blik in hun ogen, die van verlangen naar een gelukkig leven, staat in mijn geheugen gegrifd.

Deze situaties geven aan dat als het Chinese volk een gelukkig leven wil lijden, het nog altijd door moet gaan met het leveren van zware inspanningen. Ontwikkeling is nog altijd het voornaamste doel van het China van tegenwoordig, en de belangrijkste missie van Chinese regeerders is de focus op het verhogen van het welvaartsniveau van het volk, het stapsgewijs verwezenlijken van gemeenschappelijke welvaart.

Pas na dit verhaal ging Xi Jinping verder in op de verhoudingen tussen China en Amerika. Hij speelde daarbij vooral in op de overeenkomsten, zoals de economische belangen, en vermeed de “moeilijke onderwerpen” waarover onenigheid bestaat tussen China en Amerika.

Vrijdag zal Xi Jinping een ontmoeting hebben met president Obama.


Vertaling Chinees – Nederlands: Jianghu
Bron: The Paper