Vrouwenrechten China in 2015: de positie van de Chinese vrouw

De Chinese vrouwenrechtenorganisatie Women’s Voice publiceerde gisteren de resultaten van een onderzoek naar de meningen van vrouwen in China ten opzichte van zaken als vrouwen emancipatie, vrouwenrechten en de positie van vrouwen in de Chinese maatschappij. De resultaten laten onder andere zien dat meer dan 70% van de Chinese vrouwen ontevreden is over de algemene stand van zaken wat betreft vrouwen in China.

Aan het onderzoek van Women’s Voice deden 3094 vrouwen mee, waarvan het meerendeel bestond uit jonge vrouwen tussen de 19 en 39 jaar uit China’s stedelijke middenklasse, wat ongeveer samenvalt met de grootste groep vrouwelijke internet gebruikers in China.

Het onderzoek werd verspreid via het internet, onder andere via de social media accounts van Women’s Voice. Om deze redenen zijn de resultaten van het onderzoek niet volledig representatief voor heel China, en is er strict genomen geen sprake van een wetenschappelijk onderzoek. Toch geven de uitkomsten een interessant kijkje in de positie van de vrouw binnen de Chinese samenleving en in feminisme in China.

De onderzoeksresultaten werden onderverdeeld in categorieën als onderwijs, werk, gezondheid en cultuur. Hieronder een brede selectie van de meest opvallende uitkomsten.

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs was 73% van de vrouwen ontevreden over de stereotypen die bestaan onder de docenten. Nog ernstiger was de situatie wat betreft studiekeuze van vrouwen in China:

De beoordeling van gelijkheid en steun bij de studie- en beroepskeuze van meisjes was het laagst; wel 82.84% van de deelnemers was het niet eens met de stelling dat meisjes gesteund worden en gelijk worden behandeld. De belangrijkste problemen concentreren zich op de volgende punten:

  1. Ouders en docenten weerhouden meisjes ervan om richtingen als geologie, werktuigkunde, recht, scheikunde, archeologie, informatica, forensisch onderzoek, civiele techniek en aquacultuur te kiezen.
  2. Sommige studies en scholen hanteren hogere toelatingseisen voor meisjes, dit is het geval bij bijvoorbeeld talenstudies, militaire opleidingen, en opleidingen tot politie agent.
  3. Men heeft een negatieve houding ten opzichte van meisjes die lang willen doorstuderen, tot bijvoorbeeld het halen van een Phd.

Ook zijn de ondervraagden niet te spreken over de genderrollen in het Chinese lesmateriaal, waarbij positieve rollen vaak zijn weggelegd voor de man.

Economie

Op werkgebied vindt 56% van de deelnemers aan het onderzoek dat de salarisverdeling tussen mannen en vrouwen in China ongelijk is. Met 93% zijn de vrouwen het minst te spreken over de negatieve invloed die het krijgen van kinderen heeft op groeimogelijkheden op het werk.

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt is ook een vrij duidelijk probleem. Hierover is 85% van de ondervraagden negatief, met als voornaamste probleem sexisme tijdens het sollicitatieproces. Enkele uitzendbureaus, bedrijven en functies geven duidelijk aan geen vrouwen te accepteren, anderen geven de voorkeur aan mannen, zelfs wanneer een vrouw geschikter is voor een functie.

Onder andere de volgende beroepen en richtingen werden genoemd door de deelnemende vrouwen: vreemde talen, nieuws, scheikundige oceanografie, architectuur, distributie, horeca, het ziekenhuiswezen, economie, wetenschap en techniek.

Enkele problemen waar enkel vrouwen op het platteland van China tegenaan lopen zijn het verlies van grondbezit na een scheiding en de oneerlijke verdeling van erfenissen.

Gezondheid

Volgens 81% van de vrouwen vormt wat gezondheid betreft het gebrek aan seksuele voorlichting het grootste probleem:

53% van de ondervraagden is het heel erg oneens met de stelling: “Scholen en gemeenschappen geven tijdig voldoende seksuele voorlichting, inclusief voorlichting over anticonceptie”. Enkele problemen waar vrouwen tegenaan lopen zijn:

  1. Op school of in de gemeenschap geen seksuele voorlichting gekregen;
  2. Opgedane kennis hielp niet om praktische problemen op te lossen, zoals: anticonceptie.

Ook zijn de vrouwen negatief over hoe de maatschappij omgaat met psychologische problemen van vrouwen. 51% van de vrouwen vindt dat er geen aandacht wordt besteedt aan het geestelijke welzijn van Chinese vrouwen, en dat er geen professionele hulp beschikbaar is.

Tenslotte is er ontevredenheid over de disbalans tussen mannen en vrouwen op gebied van anticonceptie:

Op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het gebruik van anticonceptiemiddelen is 61% van de deelnemers negatief. Het voornaamste probleem is dat mannen geen zorg dragen voor anticonceptie, bijvoorbeeld: het gebruiken van condooms of sterilisatie.

Sociale waarden

Wat betreft normen en waarden in China heeft een van de belangrijkste kwesties met de huwelijksleeftijd van vrouwen te maken. Binnen de Chinese maatschappij hoort een vrouw nog steeds te trouwen wanneer zij tussen de 20 en de 30 jaar oud is. Vrouwen ouder dan 30 jaar worden gezien als shèngnǚ, oftewel “overgebleven vrouwen”, een negatieve term die erg populair is in de Chinese media. Maar liefst 92% van de vrouwen die aan dit onderzoek meededen ervaren deze situatie als problematisch.

Wel 68% van de geïnterviewden zijn sterk van mening dat vrouwen in realiteit geen vrijheid hebben zelf te kiezen wanneer te trouwen. Jonge vrouwen die door familie, vrienden en het maatschappelijk debat worden “gedwongen te trouwen” is het meest voorkomende probleem.

Ook maken de vrouwen zich zorgen om de genderbalans tussen jongens en meisjes. De Chinese samenleving, vooral op het platteland, hecht nog altijd meer waarde aan het krijgen van een zoon dan aan het krijgen van een dochter. Hierdoor worden er meer jongetjes dan meisjes geboren.

77% van de vrouwen vindt dat de overheid nog niet genoeg doet om de balans tussen meisjes en jongens te herstellen. Enkele kwesties die worden genoemd zijn:

  1. Teveel kinderen krijgen in de hoop op een jongetje;
  2. Abortus nadat uit geslachtsbepaling is gebleken dat het om een meisje gaat;
  3. Meisjes laten adopteren, of zelfs vermoorden.

Daarnaast heerst er onvrede over de stereotypen van vrouwen die door de Chinese media worden neergezet. Tenslotte wordt ook homofilie in China niet volledig geaccepteerd, volgens 64% van de ondervraagden beschouwt het meerendeel van de Chinezen homofilie nog steeds als ziekte.

Hoewel vrouwen in China nog steeds worden beoordeeld op hun “kuisheid”, is er wel een verbetering op te merken. 57% van de vrouwen is het eens met de stelling dat het in de Chinese samenleving niet meer belangrijk is voor vrouwen om maagd te zijn voor het huwelijk, of om een leven lang slechts één seksuele partner te hebben.

Overige gebieden

Op het gebied van gezinsleven vindt 70% van de vrouwen dat mannen het niet kunnen accepteren wanneer de vrouw een hoger salaris heeft dan de man.

Maarliefst 83% van de deelnemers dat er geen goede maatregelen zijn ter voorkoming van seksuele intimidatie tegen vrouwen, wettelijk of anderzijds.

Tenslotte vindt 82% van de geïnterviewden dat er in China te weinig vrouwen hoge functies bekleden.

Vrouwenrechten in China in het algemeen

Hoewel de resultaten van het onderzoek al met al niet vrolijk stemmen, is de algehele tendens niet geheel negatief:

73% van de ondervraagden is ontevreden of zeer ontevreden over de status van de vrouw. Ook is er 44% van de ondervraagden ontevreden of zeer ontevreden over de snelheid van vooruitgang in de afgelopen jaren op gebied van gelijkheid tussen man en vrouw.

Er is echter ook reden voor blijdschap. 55% van de deelnemers gelooft dat er in de toekomst steeds meer gendergelijkheid zal zijn. Ook is 24% van de deelnemers tevreden of erg tevreden met hun huidige leven. Het percentage deelnemers dat heel erg ontevreden is over hun huidige leven is ook relatief laag (7%), een cijfer dat zeker verband houdt met het feit dat het meerendeel van de deelnemers uit de opgeleide middenklasse van de samenleving komen.


Vertaling Chinees – Nederlands: Jianghu
Bronnen: Woman’s Voice, Weibo