Mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik in China

Naar aanleiding van de verkrachting van een 53 jarige man begin augustus is er in China een discussie ontstaan over mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik in de Chinese samenleving. China lijkt in maatschappelijke kwesties als deze een tolerante, progressieve houding aan te willen nemen, maar worstelt tegelijkertijd met maatschappelijk onbegrip en een verouderd wetstelsel.

De Southern Weekly, een van China’s meest progressieve kranten, publiceerde eerder deze week een achtergrondartikel over de rechtspositie van verkrachte mannen in China:

Volgens het “grote onderzoek naar het prive leven van China’s kantoormedewerkers”, een onderzoek van een dating website, heeft meer dan de helft van de mannen tussen de 25 en 30 jaar oud in 25 van China’s grote steden in meer of mindere mate te maken gehad met ongewenste intimiteiten als plagen, gedwongen handelingen, aanraking, etc.

Jaarlijks komen er één of meerdere mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik in het Chinese nieuws. Het topje van de ijsberg misschien, aangezien veel mannen uit schaamte geen aangifte doen. Voor de slachtoffers die wel aangifte doen is het moeilijk rechtshulp te vinden:

Inderdaad, er is op China’s vasteland tot op de dag van vandaag nog altijd geen rechtsbescherming voor mannelijke slachtoffers van verkrachting. Het 236ste artikel van het strafrecht van Volksrepubliek China staat: “verkrachting verwijst naar het, tegen de wil van de vrouw in, gebruik van geweld, dwang of andere middelen om een vrouw of minderjarig meisje te dwingen tot seksuele handelingen”. Dit artikel richt zich enkel op vrouwen; omdat verkrachting een schending van de seksuele autonomie van een vrouw is, kan dit artikel op geen enkele wijze worden uitgelegd als wettelijke bescherming van de seksuele autonomie van mannen.

Wettelijk gezien kunnen vrouwen geen verkrachtig plegen: verkrachting verwijst naar penetratie van het geslachtsorgaan, en vrouwelijke verkrachters plegen geen seksueel misbruik door de man te laten penetreren. In veel gevallen laat de vrouw de man ejaculeren, wat aan de ene kant het verlangen van de vrouw te onderwerpen bevredigd, en aan de andere kant kan dienen als bewijs van het genot van de man, waardoor wettelijke vervolging kan worden ontlopen.

Naast het gebrek aan wetgeving, hebben mannelijke slachtoffers van ongewenste intimiteiten in China te maken met normen en waarden gebaseerd op conservatieve genderrollen:

Door een cultuur van mannelijk chauvinisme is het voor mannen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik nog moeilijker te praten over hun psychologische pijn. Als traditioneel symbool van kracht en macht, is het voor mensen dikwijls moeilijk te accepteren dat mannen in bepaalde situaties kwetsbaar zijn en mishandeld worden. “Hoe kan een grote sterke vent nou verkracht worden?” In een dergelijk kader is het psychologische letsel van mannen vaak nog groter dan dat van vrouwen.

Volgens onderzoek hebben de meeste mannelijke slachtoffers tijdens seksuele mishandeling een lichamelijke reactie, zoals een erectie of ejaculatie. Het slachtoffer raakt vervolgens in de war van zijn eigen seksuele reactie, is bang om als homo bestempeld te worden, en gaat hiermee om met stilzwijgen.

Chinezen uit China’s vasteland blijken in hun reactie op mannelijke slachtoffers van seksuele mishandeling de leeftijd van de slachtoffers als leidraad te nemen:

Voor minderjarige mannelijke slachtoffers toont het volk vaak medeleven en medelijden; de daders worden walgelijk gevonden en kunnen zelfs rekenen op verwensingen. Wanneer de slachtoffers volwassen zijn, wordt het echter vaak absurd en grappig gevonden; men vindt de daders dan smerig en dom, en heeft naar het slachtoffer een gevoel dat is te vergelijken met het gevoel dat een grap of komedie oproept. Wellicht is dit een gevolg van China’s gebrek aan gepaste wetgeving, wat voor een bepaald referentiekader onder het volk heeft gezorgd.

Anders dan in het vasteland van China, wordt er in Hongkong, Macao en Taiwan geen onderscheid gemaakt in het geslacht van de daders en slachtoffers van seksueel misbruik, waardoor dus ook verkrachte mannen wetsbescherming genieten.

Nu mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik steeds regelmatiger het nieuws halen, is er echter ook in China’s vasteland hoop op betere wetgeving:

27 oktober 2014 is het strafrechterlijke wetswijzigingsvoorstel negen voor het eerst besproken tijdens het nationaal volkscongres. Daarin is de definitie van “seksueel misbruik” gewijzigd: “zich dwingend ontuchtig gedragen tegen vrouwen” is veranderd in “zich dwingend ontuchtig gedragen tegen anderen”.

Als dit wetsvoorstel doorgang vindt, zouden met deze verbreding van de definitie van “seksueel misbruik” ook mannen worden beschermd. Voorlopig kunnen daders van seksueel misbruik van mannen echter enkel nog worden vervolgd voor de gevolgen van seksueel misbruik, zoals lichamelijk letsel, en niet voor het seksueel misbruik zelf.

De Southern Weekly sluit af met een hoopvolle maar kritische noot:

Misschien worden “verkrachte mannen” in het China van de toekomst wel beschermd door de maatschappij en de wet, het wachten duurt alleen een beetje lang.


Vertaling Chinees – Nederlands: Jianghu
Bron: Southern Weekly