Xi Jinping: langdurige economische groei China mogelijk

In de aanloop naar zijn bezoek aan Amerika, heeft Chinese president Xi Jinping zich uitgelaten over de recente afname van economische groei van China. Volgens Xi Jinping is de verminderde economische groei geen reden tot zorg: China’s economie voldoet aan alle voorwaarden voor langdurige groei, aldus de president. The Paper citeert staatspersbureau Xinhua:

Xi Jinping wijst erop dat China’s economische groei tot de snelste van ’s werelds belangrijke economieën behoort. De huidige afname van China’s economische groei heeft internationaal stof doen opwaaien. In werkelijkheid is de de groeivertraging een gevolg van de overgangsfase tussen twee periodes: de huidige periode van verandering van ontwikkelingsmodel en bijstelling van economische instellingen, en de voorgaande periode van economisch stimuleringsbeleid.

China zal doorgaan met het verdiepen van allomvattende hervormingen, het actief veranderen van het economische ontwikkelingsmodel, en zal de markt een beslissende rol laten spelen in de toewijzing van middelen. Tegelijkertijd zal de rol van de overheid verder worden benadrukt, door constante verhoging van kwaliteit en rendement, om het vertraagde effect van de economische groei te versterken.

De economie van china heeft nog altijd een gigantisch potentieel, speelruimte en intrinsieke veerkracht. China’s economie voldoet absoluut aan de voorwaarden voor langdurige bovengemiddeld snelle economische groei.

Ook sprak Xi Jinping over China’s economische verhoudingen met Amerika:

In de toekomst zullen China en Amerika het macro-economische beleid op elkaar afstemmen, om zo samen wereldwijde economische groei te stimuleren. […] We moeten actief wederzijdse handel en investeringen promoten en faciliteren. China zal volharden in de hervorming en openstelling van de economie. De Amerikaanse zakenwereld is een directe begunstigde van China’s hervormingen, hopelijk zullen jullie (Amerikanen) nog actiever China’s hervormingen steunen.


Vertaling Chinees – Nederlands: Jianghu
Bron: The Paper