Explosieve groei Chinese studenten in het buitenland

Het aantal Chinese studenten in het buitenland is de afgelopen jaren explosief toegenomen, zo meldt het Chinese The Paper op basis van een recent verschenen onderzoek dat inzicht geeft in het doen en laten van Chinezen tijdens en na hun studie in het buitenland.

In 2014 studeerden er in totaal meer dan 459.800 Chinezen in het buitenland. Van alle Chinezen die in het buitenland studeren keert maar de helft na de studie terug naar China, de rest blijft na de studie in het buitenland wonen en werken:

In 2014 bereikte het aantal Chinezen dat in het buitenland studeerde al een totaal van 459.800 mensen. Vanaf 1978 tot 2014 studeerden er in totaal 3.518.400 Chinezen in het buitenland. Het totaal aantal Chinese studenten dat uit het buitenland terug naar China keerde bedraagt 1.809.600, dat is 51.4% van het totaal aantal Chinese studenten in het buitenland.

Grafieken tonen aan dat het aantal Chinese studenten die terugkeren uit het buitenland sinds 2012 explosief is toegenomen. In 2011 keerde 186.200 Chinese studenten uit het buitenland terug naar China, in 2012 was dat aantal toegenomen tot 272.900, in 2013 waren dat er al 353.500, en in 2015 zullen in totaal meer dan 500.000 Chinese studenten uit het buitenland terugkeren naar China.

Uit het onderzoek, dat zich vooral heeft gericht op Chinese studenten geboren na 1980, blijkt dat economie het populairste vak is onder de Chinezen in het buitenland:

Het onderzoek richtte zich voornamelijk op Chinese studenten geboren in de jaren 80 en jaren 90 die na een buitenlandse studie terug zijn gekeerd naar China. Zij studeerden vooral in ontwikkelde landen als Amerika, Engeland, Canada en Australië.

Onder de Chinezen die in het buitenland studeren, zijn de studenten economie met 35.2% de grootste groep. Op de tweede plaats staan met 20.8% de sociale wetenschap vakken, terwijl bouwkunde op de 3e plaats staat met 12.8%. De minst gekozen vakken zijn recht en landbouwkunde, met respectievelijk 1.6% en 0.8%.

Onder de Chinezen die in het buitenland hebben gestudeerd zijn de meningen verdeeld of dat studeren in het buitenland wel of niet de investering waard is:

50.0% van de deelnemers aan het onderzoek waren van mening dat studeren in het buitenland rendabel is, en 20.2% van de teruggekeerde studenten vindt studeren in het buitenland niet lonen; de rest van de deelnemers wist dit niet zeker. Gevraagd na hoeveel tijd je de investering van een studie in het buitenland eruit kunt hebben, antwoordde 7.2% van de studenten dat hiervoor maar 1 jaar nodig is, 22.5% van de deelnemers koos voor 1 tot 3 jaar, 35.9% voor 3-5 jaar, en 10.3% vond dat er meer dan 10 jaar voor nodig is.

Eenmaal terug in China gaan de studenten vooral aan het werk bij particuliere ondernemingen, zowel Chinees als buitenlands. Een kleiner gedeelte gaat aan de slag bij Chinese staatsbedrijven en instituten.

Ook over de sterke en zwakke kanten van teruggekeerde studenten zijn de meningen verdeeld:

Chinezen die in het buitenland hebben gestudeerd vinden zelf taalvaardigheid en goede communicatieve vaardigheden hun grootste pluspunten. Het voornaamste nadeel vinden zij dat hun netwerk in China is verbroken.

In de ogen van ondernemingen bestaan de sterke kanten van studenten die in het buitenland hebben gestudeerd vooral uit het hebben van een brede visie, een heldere geest, een goede beheersing van buitenlandse talen en een groot aanpassingsvermogen.

Tegelijkertijd benoemen Chinese ondernemingen te hoge doelen stellen, instabiliteit, gemakkelijk van baan verwisselen, een teveel aan zelvertrouwen en niet goed in teamverband kunnen werken als de zwaktes van werknemers die in het buitenland hebben gestudeerd.

Wanneer Chinese studenten die vanuit het buitenland terugkeren naar China voor zichzelf beginnen, letten ze bij de keuze van de stad vooral op de kwaliteit van hun netwerk van contacten. De studenten zetten vooral bedrijven op in de volgende gebieden:

De zes domeinen waar Chinese studenten die in het buitenland hebben gestudeerd vooral bedrijven in opzetten zijn nieuwe biotechnologie/medicijnen, nieuwe informatie technologie, handel/groothandel/detailhandel, vervaardiging van hoogstaande apparatuur, culturele creatie, energiebesparing en milieubescherming.

Als voordelen van ondernemen in China zien ze de grootte van de Chinese markt, en de aanwezigheid van technologische bronnen en overheidsbronnen. De nadelen van ondernemen in China vinden zij onder andere de moeizame financiering, de hoge kosten, het gebrek aan consistent overheidsbeleid en het moeizaam aantrekken en vasthouden van talent.


Vertaling uit het Chinees: Jianghu
Bron (Chinees): The Paper